ESTADO: Finalizado
palestino
San Lorenzo
1 - 0
minuto a minuto